Financiële kwesties
Meningsverschillen over geld en andere waardevolle zaken kunnen gemakkelijk een bron vormen voor erg vervelende en hardnekkige kwesties. KatuinJuristen beschikt over de noodzakelijke juridische kennis en sociale vaardigheden om conflicten, waar het gaat om waarde (bepaling), eigendom etc. tot een goed einde te brengen.
Indien gewenst of noodzakelijk maakt KatuinJuristen gebruik van deskundige accountants. Deze maken deel uit van het netwerk van KatuinJuristen. Ook op het gebied van incasso-aangelegenheden kunnen wij een onderscheidende rol voor u vervullen. Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen, neem dan even contact met ons op.

“Mensen en geld gaan niet samen, hoe meer geld ergens bij betrokken is, des te groter is het conflict.”
(Bert Koppe)