Milieuzaken

Op het gebied van milieu wet-en regelgeving beschikt Katuinjuristen over deskundigheid om de belangen te behartigen en/of advisering, voor zowel particulieren, bedrijven en overheden, op de terreinen:

1.

Advisering over bestuursrechtelijke procedures op milieugebied, Fauna en Florawetgeving, en dierenwelzijn.

2.

Juridische ondersteuning bij een bezoek aan de Beroep en bezwaarcommissies, de bestuursrechtbank en de Raad van State.

3.

Het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepsschriften.

4.

Het verzorgen van verzoeken tot handhaving, indien er in strijd wordt gehandeld met (milieu)voorschriften.

5.

Vergunningaanvragen (Omgevingsvergunning) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voorheen Wet milieubeheer.

6.

Het toetsen van ingediende vergunningaanvragen op grond van de Wabo.

7.

Het opstellen van vergunningen, Wabo project milieu.

8.

Het verzorgen van meldingen op grond van het activiteitenbesluit, alsmede het verzorgen van aanvragen voor een ontheffing op gebied van geluid, lozingen e.d.

Heeft u te maken met een probleem ten aanzien van een kwestie op milieugebied? Wilt u weten wat KatuinJuristen hierin voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op met onze specialist op dit gebied, de heer A. Oosterbaan (Ton), voor een vrijblijvend gesprek via A.Oosterbaan@katuinjuristen.nl.