Katuin telefoon 04

Familiekwesties

Weinig zaken zijn complexer dan familiekwesties. Het gaat hier heel vaak niet echt om de juridische kwestie op zich, maar om emotionele zaken. Dit kan te maken hebben met jaloezie, misgunnen, zich onheus bejegend voelen of teleurgesteld  voelen  in een bepaalde verwachting. Het juridische zwaard wordt dan gehanteerd als middel om een (vaak niet uitgesproken) doel te bereiken. En juist in de familiesfeer zijn niet alle afspraken in schriftelijke overeenkomsten vastgelegd. Het gevolg is een verslechtering van de onderlinge relatie, waar uiteindelijk niemand beter van wordt.

Dankzij de jarenlange (levens)ervaring van de mensen van KatuinJuristen, zijn zij als geen ander in staat om in dit type geschillen een waardevolle bijdrage te leveren aan een bevredigende oplossing, waarbij niet voorbij wordt gegaan aan gevoel en emotie.

Heeft u te maken met een geschil binnen uw familie en wilt u weten wat KatuinJuristen hierin voor u en uw familieleden kan betekenen? Neem dan gerust contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek.
U kunt ons bellen en e-mailen.

Katuin contactknop 03